Przejdź do treści

Co robimy?

W PRIMEKO opracowujemy kompleksowe dokumentacje projektowe dla obiektów budowlanych.
Oferujemy również usługi doradztwa i nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

W zakresie specjalności sanitarnej projektujemy i nadzorujemy:

 • sieci wodociągowe,
 • przyłącza wodociągowe,
 • sieci kanalizacji sanitarnej,
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej,
 • sieci kanalizacji deszczowej,
 • przyłącza kanalizacji deszczowej,
 • zagospodarowanie wód opadowych,
 • zbiorniki retencyjne,
 • stacje uzdatniania wody,
 • oczyszczalnie ścieków.

W zakresie specjalności hydrotechnicznej projektujemy i nadzorujemy:

 • rowy
 • stawy
 • zbiorniki małej retencji
 • regulacje rzek
 • inne urządzenia wodne

W zakresie specjalności drogowej projektujemy i nadzorujemy:

 • drogi publiczne klasy Z,
 • drogi publiczne klasy L,
 • drogi publiczne klasy D,
 • zjazdy z dróg publicznych,
 • tymczasową i stałą organizację ruchu.