PRIMEKO Kalisz Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

Usługi geodezyjne

Wykonujemy kompletne dokumentacje geodezyjne w zakresie:

 • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe
  • sporządzanie map do celów projektowych w postaci numerycznej oraz analogowej
  • mapy sytuacyjno-wysokościowe
  • tyczenie obiektów budowlanych w terenie
  • mapy do celów różnych...
 • Ewidencja gruntów
  • podziały i rozgraniczenia nieruchomości
  • wznowienia punktów granicznych nieruchomości
  • projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej...
 • Geodezyjna obsługa inwestycji
  • Geodezyjna obsługa inwestycji
Copyright (c)2014 PRIMEKO Kalisz